Gi engangstøtte

Uansett størrelse vil vi kunne finne et konkret prosjekt å bruke gaven på, slik at den som gir også får et eierskap til dette. Det inkluderer en rapport som viser hvordan pengene ble brukt, og hva resultatet ble. Boliviafamiliens kontonummer for prosjektstøtte er 6340.05.22636.

 Eksempler på hva din støtte går til

0
1.000 kr
Leksehjelp i en måned

For 1.000 kroner kan et helt barnehjem eller dagsenter få leksehjelp i en måned, eller man kan arrangere en julefest for alle barna. Man får også mye skolesaker for en slik sum.

0
10.000 kr
Et velfylt matlager

Akkurat som i Norge, lønner det seg i Bolivia å kjøpe i stort. For 10.000 kroner kan vi fylle matboden til et barnehjem med nødvendigheter for flere måneder. Alternativt kan vi sende 15 ungdommer på kurs i matlaging, søm eller PC-bruk

0
100.000 kr
Et renovert barnehjem

For så mye penger som dette kan vi heve standarden ved et barnehjem eller dagsenter mange hakk. Eller vi kan drive barnehagen vår i La Paz med 20 barn i et helt år – og fortsatt ha penger til matprosjektet for like mange barn i Amazonas.

Ta kontakt for å avtale hvordan gaven skal benyttes

*

*