';

Hjelp oss å hjelpe

Med din støtte kan vi gi barn utdanning, bedre helse, beskyttelse og økonomisk sikkerhet.

0
Bli fadder
Et barn du kan bli kjent med

Fadderskap er den viktigste måten vi finansierer Boliviafamiliens arbeid. Det innebærer individuell støtte til et barn man får kort eller brev fra minst to ganger i året. Den anbefalte støtten er 250 kroner per måned, men noen gir mindre, andre mer. I tillegg har man mulighet til å gi personlige gaver for eksempel ved bursdag og jul. Man får da takkebrev fra barnet, sammen med et bilde som viser nøyaktig hva pengene har blitt brukt til.

Boliviafamilien er en organisasjon ulik alle andre. Av prinsipp og overbevisning drives vi kun gjennom frivillige bidrag. Fadderstøtten går uavkortet til hjelpearbeidet i Bolivia. Arbeidet vårt i Norge er frivillig og ulønnet, vi annonserer ikke, og ingen vil noensinne bli oppringt av dyre telefonselgere på våre vegne. Vår viktigste kilde til nye faddere er anbefalingene fra dem som allerede har vært med oss i år eller tiår, og som deler vår enkle tanke om at ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen. 

0
Gi engangstøtte
Små og store prosjekter

Ikke alle vil forplikte seg til en fast, periodisk støtte. Et alternativ er da å gi støtte til et bestemt prosjekt. Slike prosjekter kan være små: Kjøkkenutstyr til et barnehjem, en vannpumpe til en brønn, kokkekurs for et titalls ungdommer, skolesaker for barna ved et dagsenter, en julefest. Eller de kan være store: En gang fikk vi – helt ut av det blå – et dagsenter til 150 barn!

En viktig ting å ta med i betraktningen, er at penger rekker mye lenger i et land hvor mange fortsatt tjener mindre enn 1.500 kroner i måneden. Som en tommelfingerregel blir penger ti ganger mer verdt på veien fra Norge til Bolivia. Det betyr at man kan få forbausende mye for pengene innsamlet ved feiringen av et rundt år, et garasjesalg eller hva det ellers måtte være.

Uansett størrelse vil vi kunne finne et konkret prosjekt å bruke gaven på. Den som gir vil få en rapport som viser hvordan pengene ble brukt, og hva resultatet ble.

0
Bli frivillig
Gjør nytte for deg i Bolivia

Vi mottar med glede frivillige som ønsker å arbeide ved våre barnehjem og dagsentre i Bolivia. Erfaringen vår er at de kan gjøre god nytte for seg, både under sitt opphold og i etterkant.

Det vi generelt ønsker eller forventer kan kort skisseres slik:

  • Fortrinnsvis bør man ha satt av 3 måneder eller mer
  • Man bør også ha skaffet seg litt grunnleggende spanskkunnskaper før avreise
  • Vanlig arbeidsinnsats er ca 30 timer per uke

Det koster ikke noe å være frivillig hos oss. Men man får heller ikke betalt, og dekker selv kostnadene ved reisen. Mat får man gratis ved det barnehjem eller dagsenter man arbeider ved, men betaler ellers det man spiser utenfor, noe som er veldig rimelig i Bolivia. Ved noen av barnehjemmene har vi gratis rom/seng, ellers må man regne en beskjeden kostnad for leie av rom i nærheten – typisk et par hundre dollar i måneden.

Alder har ingen betydning, så lenge man er over 18. Vi legger ellers godt til rette for de frivillige i Bolivia, med skandinavisk kontaktperson på stedet, og har ofte flere frivillige i området. Selvsagt får en også gode muligheter til å reise rundt og oppleve Bolivia – et fantastisk nydelig land! – og et opphold som frivillig kan inngå som en del av en lengre reise.

Alle som skal være frivillige hos Boliviafamilien må levere CV og politiattest for arbeid i frivillige organisasjoner.

0
Samarbeid
For skoler, barnehager, bedrifter og organisasjoner

Blant Boliviafamiliens gode hjelpere finnes også skoler, barnehager, bedrifter, klubber og foreninger. Noen av disse er faddere, mens andre gir støtte til små eller store prosjekter. For oss er dette enormt viktig: Fadderpengene behøves for å dekke den månedlige driften ved barnehjem og dagsentre. Det er prosjektstøtten som gir oss mulighet til å gjennomføre både små og store forbedringer.

Boliviafamilien er en liten, effektiv og svært lite byråkratisk organisasjon. Det betyr at vi kan velge ut prosjekter som passer for enhver giver, og gi helt konkrete tilbakemeldinger på hvordan gaver blir brukt og de resultatene vi oppnår. I stedet for at bidrag forsvinner i den store mengden, blir man altså ”eiere” av bestemte prosjekter som er trygt forankret i lokale behov. Dette er både hyggelig og nyttig uansett, men særlig overfor barn og unge. Ønsker man det spesielle fremfor det generelle, slik at man virkelig ser at det å hjelpe nytter, er et samarbeid med Boliviafamilien noe å vurdere.